ท่านเลือกเข้าอบรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2560   เวลา 08.00 - 17.00 น.   โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์

* หมายถึง จำเป็นต้องกรอก

เลข 6 หลักบนบัตรประจำตัวบุคลากร
ตัวอย่าง 0851112222 หรือ 021112222
ตัวอย่าง 021601224 หรือ 1224

*    กรุณาตรวจสอบ วัน เวลา และข้อมูลลงทะเบียนเข้าให้ถูกต้องให้ถูกต้อง
**  การพิมพ์ใบจองสามารถสั่งพิมพ์ ในภายหลังได้ โดยไปยังเมนู "ตรวจสอบรอบลงทะเบียน" ทางแถบเมนูด้านขวา