วิธีการจองรอบอบรม

  1. เลือกรายการรอบสอบที่ต้องการเข้าสอบโดย วันที่ เวลา ห้อง และสถานที่จัดอบรม
  2. กดปุ่ม เพื่อลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูล
  3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ ระบบจะให้ท่านพิมพ์ใบยืนยัน เพื่อนำมายืนยันในวันชำระเงินค่าทะเบียน
    • ถ้าไม่พร้อมพิมพ์ใบยืนยันท่านสามารถบันทึก หรือ กลับเข้ามาพิมพ์ใบในภายหลังได้ที่เมนู "ตรวจสอบการลงทะเบียน"
  4. ท่านสามารถกรองรอบตามสถานที่จัดสอบโดยเลือกจากรายการ Dropdown list สถานที่จัดสอบ เหนือตารางรอบสอบ
  5. ท่านสามารถดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนในรอบเดียวกันได้โดย กดที่วันที่สอบในแต่ละรอบ

วันที่ เวลา จำนวน สถานที่ ลงทะเบียน
16 ธันวาคม 256008.00 - 17.0060 / 100ห้อง -โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ลงทะเบียน
23 ธันวาคม 256008.00 - 17.0056 / 100ห้อง -โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ลงทะเบียน